چک لیست دوره ای

سلام موضوع درخواستی شما مربوط به دوره ای تحت عنوان PM است که در دوره حفاظت در این خصوص بررسی صورت نگرفته است.

با عرض سلام و خداقوت خدمت شمابزرگوار …
چک لیستی درمورد بازدید دوره ای اپراتور ها از الکتروموتور ها به صورت روزانه ، هفته ای ویا 6 ماهه