حفاظت روتور جم

با سلام- در صورت تعریف صحیح حفاظت 51 می توانید از حفاظت 48 استفاده نکنید. اما برای 51LR می بایست از حفاظت 50 تاخیری به همراه مدار اضافی که پس از استارت موتور فعال می شود استفاده کنید که در طرح های قدیمی بدین صورت بوده است. معمولا جریان آستانه حفاظت 48 از 2 برابر جریان نامی است و جریان آستانه رله 51 از 1.2 برابر جریان نامی و ضمنا حفاظت 48 برای شناسایی استارت موتور نیاز دارد که جریان قبل از افزایش دارای جریانی زیر جریان حداقل 0.1 جریان نامی باشد که در اینصورت در هنگام کار موتور و عدم وجود حفاظت 51 امکان تشخیص خطا برای 48 وجود ندارد. بطور خلاصه حفاظت 51و 50 می تواند با تنظیمات صحیح جایگزینی برای 48 و 51LR باشد.

سلام استاد
در صورتی که حفاظت 48 و 51LR تعریف شود دیگر احتیاجی به تعریف حفاظت 51 نیست این جمله درست است؟