کنترل ولو anti surge

اگه امکان داره کمی در مورد کنترل ولو anti surge برام توضیح بدین واینکه تیوب هایی که کار شده رو شرح بدین لطفا
2020-02-07/1581084704-186024-olo-anti-surge.png

در ابتدا توصیه می کنم مفهوم surge رو در اینترنت جستجو کنین چون یک مفهوم مکانیکی هست و برای کمپرسورها بیان میشه فکر کنم جزییاتش رو خودتون مطالعه کنین بهتر هست با این وجود این ولو وظیفه این رو داره که مانع از ایجاد پدیده سرج بشه در غیر اینصورت راندمان کمپرسور پایین میاد به نوعی هوای خروجی کمپرسور در ورودی دوباره اعمال میشه
تیوب هایی که فرمودین مربوط به خطوط عملگر ولو هست و خطوط هوا می باشد

Anti-surge protection is provided by a control valve which will either exhaust the gas or vapor from the compressor into the atmosphere, or recirculate it back to the compressor inlet.