کنترل بوستر پمپ با استفاده از درایو

آیا برای کنترل بوستر پمپ با یک پمپ و یک درایو و یک ترنسمیتر فشار حتما باید از مکانیزم کنترلی pid کنترل درایو بهره برد؟یا می شود با استفاده از ورودی آنالوگ درایو و تغییر فرکانس موتور و دور موتور با ترانسمیتر فشار اینکار رو انجام داد؟

سلام
خیر اجباری برای استفاده از تابع PID در این مورد نیست.
شما می توانید عملکرد ورودی آنالوگ خود (سنسور فشار) را بصورت خطی با میزان فرکانس خروجی مرتبط کنید.
و حتی می توان با استفاده از Gain و Bias مقادیر را متناسب با نیاز خود Map کنید.
در بخش ورودی آنالوگ ، یاسکاوا مثالهای خوبی در همین رابطه زده ایم.

2020-07-29/1596025782-308170-aanalog-draio.jpeg

ممنون مهندس