کالیبره کردن فلو ترانسمیتر اریفیس متناسب با فلوی عبوری

در رابطه با FT هایی که اریفیسی اندازه گیری میکنند اگه درست متوجه شدم شما فرمودید مثلادر حالت 25 درصد دلتا P باید 50 درصد میلی آمپر (12) به اتاق کنترل ارسال شود.الان ما یک FT داریم که جریان خروجی آن کاملا رفتار خطی در همه بازه ها به ازای ورودی دارد. سوال اینجاست که هنگامیکه ما ورودی اعمال میکنیم فلو خروجی غیر خطی میباشد(که حتما میباشد).یا جریان ارسالی به اتاق کنترل و سوال دوم اگه جریان خروجی غیر خطی هست آیا ممکن است در این مورد جریان بصورت خطی به اتاق کنترل ارسال شود و در اتاق کنترل آنرا غیر خطی کرد.با تشکر

رابطه بين فلو و اختلاف فشار مشخص است و نقاط براساس نموداري كه در فيلم مطرح كرديم مشخص مي شوند ، پس از ان بقيه نقاط در سيستم كنترل درونيابي و خطي سازي مي شوند