کار با پنل User View

وقتی User View را روی صفحه می آورم فقط امکان استفاده و یا آوردن یک User روی آن را دارم !2021-10-18/1634569584-916345-screenshot-103.png

چگونه باید User های دیگر را روی آن بیاورم ؟

سلام روز بخیر
در مورد user هم اگه با user در هر level وارد بشید میتونید user های با level پایین تر رو ببینید
موفق باشید