چطوری میشه از اصل بودن پوزیشنر های زیمنس اطمینان حاصل کرد

چطوری میشه از اصل بودن پوزیشنر های زیمنس اطمینان حاصل کرد؟( نحوه چک کردن order number )

تو سايت زيمنس order code رو چك كنين اخر همه كاتالوگ ها شيوه order رو به عنوان مثال نوشته كه ميتونين ازش استفاده كنين