پروتکل uss در s7-1200

اگر من بخوام چند اینورتر میکرو مستر زیمنس رو شبکه کنم با پی ال سی .برای هر اینورتر باید برنامه جدا بنویسم

سلام
در ارتباط سریال PLC با یک مجموعه درایو. اگر پروتکل بصورت معمول مودباس RS485 باشد نوع ارتباط مستر اسلیو است.
یعنی PLC مستر و درایوها Slave هستند. در اینجا برنامه نویسی اصلی روی PLC انجام می گیرد و PLC در اینجا مقادیر خانه های حافظه درونی درایو VFD را می خواند یا مقادیر آن را تغییر می دهد. برای خود درایو به جز تنظیم پارامترهای ارتباط سریال نیازی به برنامه نویسی وجود ندارد.