ورودی آنالوگ تابع اسکیل در مبحث کنترل دما

در سری ۱۲۰۰ برای آدرس دهی آنالوگ باید از IW,QW استفاده کنید

در مجموعه tia portal در جلسه ششم بخش اول در مبحث کنترل دما چرا ورودی آنالوگ تابع اسکیل را piw در نظر گرفته شده است و iw نیست؟

ممنون.در سری 1200 و 1500 برای آنالوگ باید از iw استفاده کرد یا piw و pqw ?

در Plc سری ۳۰۰ و ۴۰۰ برای آنالوگ از piw، pqw استفاده میکنم