نوع BONNET در ولوها

@rezapour#5717
با سلام و عرض ادب

فقط بحث تعمیرات و نشتی در زمان کارکرد هست. درخطوط انتقال نفت که زیر زمینی هستند و در SCOPE پایپلاین، برای جلوگیری از نشتی و رخداد فاجعه زیست محیطی WB انتخاب میکنند، اما در خصوص PIPING و برای سادگی در امر تعمیرات از مدل BB بهره میبرن

سلام خسته نباشید
دلیل اینکه BONNET در بعضی از ولوها به صورت WB و BB است چیست؟و طبق چه دلیلی نوع آنها مشخص میشود؟