نوع داده در کدویژن

سلام .بعضی از برنامه ها از نوع داده uint16_t یا uint8_t استفاده شده به نظرمیاد اینوع داده درکدویژن تعریف نشده.حال اگرخواستیم یک برنامه نوشته شده را درکدویژن کامپایل کنیم به جای این نوع متغیر چه باید بگذاریم
.ممنون

سلام، کتابخانه stdint.h رو استفاده کنید. توی آموزش ها در قسمت arm ، از این نوع داده ها استفاده کردیم و اونجا توضیح stdint رو دادیم.

سلام.ممنون جناب مهندس.