نصب reducer در ورودی pressure safety valve

من حضور ذهن ندارم که در api داریم یا نه خودتون میتونین api 526 و یا 520 رو چک کنین ولی باز هم تاکید می کنم به دلیل ایجاد افت فشار در ورودی از تغییر سایز مجاز نیست

این مطلب رو بصورت کلی در نظر میگیریم که هیچگاه در ورودی یک شیر ایمنی از reducer استفاده نکنیم، من میخواستم بدونم در API یا استاندارد دیگه این مطلب ذکر شده یا خیر