نشان دادن منفی 25 درصد بر روی دتکتور گاز

دتکتور رو باید کالیبره کنین با باتل های مرجع

سيگنال گس ديتكتور سايت ما ٤تا ٢٠ ميلي امپر هست
طبق فرمايشات استاد يعني وقتي دتكتور صفر درصد هست ٤ ميلي امپر به دي سي اس ارسال ميشه
حالا اگه گس دتكتور ما با منفي ٢٥ درصد مجنتا بشه معادل صفر امپر خواهد بود، اين ميتونه نشونه اي از قطع شدن سيم گس دتكتور مربوطه باشه؟