نرم افزار طراحی p&ld

نرم افزار اتوکد هست
یادگیری آن برای تمام مهندسین الزامی است

در مورد نرم افزار طراحی p&ld یه توضیحی بدید. و آیا یادگیری نرم افزار طراحی ضروری هست ?