نحوه ی خروجی گرفتن از برنامه از طریق سیمکو

متوجه نشدم با فلش میفرستی یا با سیمکو میخوای بفرستی برای هایدن برنامه. Remo30میخاد

من متوجه نشدم با فلش میخوای بفرستی یا سیمکو

سلام مهندس باختری عزیز میخواستم برنامه رو با سیمکو خروجی بگیرم لطفا راهنمایی کنیدکنترل دستگاه هایدن هست فلش وقتی میزنم این ارور رو میده