نحوه عملکرد سماور برقی در حالت گرم نگه داشتن آب

این سماور برقی یک عدد المنت . یک عدد ترموستات . یک عدد ترموفیوز . یک عدد بردو یک عدد سنسور دارد. روی برد هم دو تا خروجی برای المنت داره نوشته هیتر یک و هیتر دو اما من کف سماور یک عدد المنت بیشتر مشاهده نکردم روی پنل کنترل هم حالت گرم نگه داشتن آب رو داره . عملکرد این سماور به چه صورت هست
20220131_123355
20220131_162955

قطعا در مسیر یک دیود وجود دارد که با حذف نیم سیکلها ولتاژ رو تقریبا نصف میکنه در نتیجه المنت وات کمتری خواهد داشت