میزان خوش تراشی فولاد

با سلام خدمت استاد عزیز
2 عدد میلگرد فولاد 1.7262 برای ساخت شفت با طول 10 سانتی متر، از بازار داخل خریداری شده است. پس از ماشینکاری در شرایط کاملا یکسان، یکی کیفیت سطح بالاتری دارد. برای اطمینان باز هم نمونه آنالیز شیمیایی شد که تغییر چندانی در آنالیز این دو فولاد مشاهده نگردیده است. به نظر شما این تفاوت محسوس در کیفیت سطح ناشی از چه مواردی می تواند باشد؟ هر دو نمونه در حالت نورد شده هستند.

سلام و ادب
معمولا این مشکل مربوط به ساختار میکروسکوپی ‌توزیع کاربیدها در زمینه مربوط است
در صورتی که عملیات soft annealing بعد از نورد انجام نشود و یا آنکه ناقص انجام شود قابلیت ماشینکاری افت محسوسی می یابد.