منظور سیستم icaps

با سلام
منظور از سیستم icapsچیست؟

The Interactive Computer Aided Provisioning System (ICAPS) is an on-line provisioning data tool that uses cooperative database technology on both mainframe and personal computer platforms . It enables provisioning personnel to create, validate, correct, and manipulate Provisioning Technical Documentation (PTD)
سوال شما مربوط به ابزاردقیق نیست با این وجود من توضیح کوتاهی به زبان انگلیسی براتون فرستادم از کارشناسان حیطه سخت افزار یا سیستم کنترل توضیحات بیشتر را درخواست کنین

2 پسندیده