مشکل در روشن شدن جاروبرقی

سلام. وقتی دوشاخه جاروبرقی را به برق میزنیم روشن نمی شود اما زمانی که دوشاخه را از پریز برقی خارج میکنیم و دوشاخه را برعکس می زنیم روشن میشود . ( البته این مورد برای من پیش نیامده مشکلی بود که یکی از دوستان باهاش درگیر شدند )

درود خرابی یا قطعی از دوشاخه پرسی هستش

1 پسندیده