مدل کردن یا نکردن مسیر دسترسی

سلام استاد…خسته نباشید…در شکل P&ID زیر همان طور که مشاهده میکنیم از نازل های N1 و N2 یک سیستم ابزار دقیق قرار است که ایجاد شود…که مهندس ابزار دقیق میتواند این سیستم را نزدیک سطح زمین کار کند که در این صورت با توجه به اینکه سیستم ابزار دقیق در نزدیک سطح زمین کار شده است در نتیجه برای دسترسی به این سیستم ابزار دقیق نیازی نیست که نردبان یا پلت فرمی ایجاد شود ولی اگر این سیستم ابزار دقیق در قسمت بالای تجهیز کار شود(به عبارتی نزدیک سطح زمین کار نشود) انگاه برای دسترسی به ان نیاز به نردبان یا پلت فرم یا …میباشد…من به عنوان یک مهندس پایپینگ باید از کجا بفهمم که این سیستم ابزار دقیق قرار است که در کدام قسمت کار شود تا تصمیم بگیرم که ایا پلت فرم و نردبان و پلکان و …مدل کنم یا نکنم
2021-08-20/1629479151-351597-3.png
2021-08-20/1629479159-341198-1.png
2021-08-20/1629479164-38015-2.png

@saeed1370#5709
سلام آقای مهندس

قطعا نیازمند تعامل با نفر ابزاردقیق و همچنین نقشه HOOK UP هستین و برای بجش مدلینگ می بایست این مدرک را داشته باشید. از عهده من و شما که مهندس پایپینگ هستیم خارج است. در واقع بخش مدلینگ می بایست در تعامل با سایر دیسیپلین ها باشد.

ضمنا فی الحال در همین تصاویری که شما ارسال کردید، سازه هم با اطلاعات تیم STRUCTURE مدل شده و مثل همین مورد در خصوص ابزار دقیق نیز صادق است.