مخزن اتو پرس سوراخ شده

بویلر
20220207_180914
اتو پرس سوراخ شده داخل بازار موجود نیست ایا امکان این وجود داره بویلر اتو بخار جایگزین کنم

میتونید استفاده کنید اگر تو قاب جا بگیره میتونید هم محل پوسیدگی رو جوش المینیوم بدید