محاسبه راندمان هر کدام از نازل ip و hp

سلام استاد در پمپ های که نازل ip و hp دارند چگونه میشود راندمان هر کذام از نازل ip و hp را محاسبه کرد و اینکه چه رابطه ای بین این ها و راندمان توتال برقرار میرباشد ؟

چون در یک چنین پمپی من تست شیت دارم که راندمان ip را مستقل اندازه گرفتند

در سئوال بعدی شما پاسخ ارایه شد