متوقف نمودن یک سنسور به صورت موقت

سلام ،اگه بخاهیم سنسور بطور موقت مقدار صفر یا یک داشته باشه،این کار رو با FORCE انجام میدیم تا مشکل سنسور حل بشه،ولی اگه مقدار سنسور در حین اجرای برنامه بخواهیم تغییر کنه،این امکان رو نداریم و باید برنامه رو تغییر بدیم

سلام جناب اقای مهندس برنده فر!
طبق اموزش اگر تغیری در برنامه ایجاد شود امکان حذف برنامه وجود دارد. برای مثال برنامه ای از قبل برای پروژه ای نوشته شده است یعنی تعدادی سنسور بایکدیگر و همچنین با تعدادی موتور درارتباط است. یکی از سنسورها بنا به یک مشکل مکانیکی که وجود دارد زمانی که عمل میکند (حالت سیگنال یک میشود) دیگر به حالت صفر برنمیگردد به همین دلیل سیکل زمانی این سنسور ازحد زمانی مجاز میگذرد و تمامی سنسورها و موتور ها ازکار متوقف میشوند وسیگنال time out به اتاق کنترل ارسال میشود.
دراین حالت باید ارتباط یکی از سنسورها با دیگرسنسورها و موتورها قطع شود تا زمانی که مشکل مکانیکی مربوطه رفع شود.
چگونه میتوان چنین تغییری ایجاد کرد یعنی فقط یک سنسور را موقتا از کار متوقف کرد اما دیگر قسمت های برنامه به حالت عادی ادامه به کار بدهد؟