فرمول كمپرسور كوپلند 5 اسب بخار

سلام
شما میتونید فرض کنید که کل توان موتور به حرارت تبدیل بشه و بعد از تساوی توان مساوی با دبی جرمی در ظرفیت گرمایی ویژه در اختلاف دما مقدار حداکثر دبی جرمی مورد نیاز رو محاسبه کنید

سلام ببخشيد من يه سوال فني داشتم ميخواستم فرمول كمپرسورها رو داشته باشم در واقع ميخوام بدونم يه كمپرسور كوپلند 5 اسب بخار چه دبي ابي را 5 درجه خنك مي كند