فرق low sensor trimبا zero sensor trom

با سلام
1- مفهوم zero trim چیست و چه تفاوتی با low sensor trim دارد؟
2-آیا zero trim ربطی به مقدار LRV دارد .یعنی مثلا اگر PT ما در تمام رنج 0.5بار اضافه بخونه و LRV اون مخالف صفر باشد آیا با ونت کردن و زدن دکمه zero trim کار ما صحیح بوده و مشکل حل میشه؟

1- یکسان است
2- در سوال قبلی شما این موارد پاسخ داده شده است.
توصیه می کنم بخش کالیبراسیون رو در بسته 90 ساعته با دقت مشاهده کنین. تمام خطاها و نحوه برطرف کردن توضیح داده شده است.