ظرفيت پمپ

تا جایی که بنده میدونم برای پمپ های سانتریفیوژ و با توجه به سرویس پمپ که در استاندارد داخلی NIOEC-SP-00-50آمده(استاندارد بخش فرایند)، ضریبی رو فقط برای دبی نرمال در نظر میگیرن و بر اساس اون محاسبات افت رو انجام میدن و یک هد گزارش میکنن.اگر خارج از این هست نیاز به شفاف سازی هست.

@Eskandarlu#4448
سلام و احترام
اين طور که بنده متوجه شدم کارفرما براي نقطه کارکرد با دبي و هد مشخص ده درصد ظرفيت اضافه براي پمپ درخواست نموده است. معلوم نيست اين اضافه ظرفيت فقط روي دبي اعمال بشه کفايت مي کند يا منظورشان روي هد هم بايد در نظر گرفته شود. عبارت شفاف نمي باشد؟ شما به اين موردي تاکنون برخورد داشته ايد؟ آيا لازم است از کارفرما درخواست Clarification نمود؟

جناب آقاي مهندس اسکندر لو با سلام و احترام
در دامنه کارها براي پمپ آب تعذيه بويلر عبارت ذيل از سوي کارفرما درج گرديده است:
(4W+1S) X110% Boiler Feed Water Pumps with fixed speed electrical drivers
common for 4 package boilers
الزام 110% به چه معناست و تاثير آن بر محني عملکرد پمپ انتخابي به چه صورت است؟ اگر امکان دارد توضيح دهيد؟

سوال شما بزرگوار رو متوجه نشدم. ۱۱۰ درصد روی چی اعمال شده؟ظرفیت؟