ضریب همزمانی در برآورد بار وارده

@ali_akbari76#1122 روش من با واقعیات پروژه ها نزدیک تر است.

با عرض سلام خدمت استاد ساسانفر عزیز
استاد در مثالی که هندبوک اشنایدر برای برآورد بار آورده برای بار پریزی ضربدر تعداد پریز نشده و فقط یک پریز را ضربدر ضریب همزمانی کرده است . ولی در مثال فصل برآورد بار شما توان یک پریز را حساب کرده و بعد ضربدر تعداد در یک فیدر و بعد ضریب همزمانی را اعمال کردیم