صرف نظر نمودن از سیال کاندنس شده

2020-12-24/1608838682-384463-capture.png
با سلام و احترام
در خصوص کاندنسیت پات
لطفا بفرمایید آیا ما از قسمتی از سیال که مجددا کاندنس شده و در پات روی سیال فیلد اپ شده مینشیند صرف نظر مینیم؟ این که شما فرموید هرگز سیال فیلد اپ شده به تیوب نرسد امکان این نیست در اثر کاندنس شدن روغن و سیال میعان شده ترکیب شود و درنهایت سطح به محل کانشن تیوب برسد؟
در بسته ابزاردقیق جامع شما در این خصوص بخار را به دو بخش غالب مایع یا غالب گاز تقسیم کرده بودید در اینجا یعنی ابزاردقیق کاربردی خیر توضیح میفرمایید؟

اگه توجه کنین موقعی که فاز غالب رو صحبت کردیم برای مواقعی بود که elevation نصب رو داشتیم مطرح می کردیم مثلا وقتی سیال بخار باشد ترنسمیتر رو بالاتر از سیل پات نصب می کنیم.
در حالت کلی می تونم بهتون بگم جایی که احتمال کندانس شدن سیال و ماندن قطرات مایع در تیوب وجود داره تیوب باید filled up شه و همون طور که در فیلم هم عرض کردم فشار مربوط هم zero می گردد