شیر ریلیف پیلوت دار

سلام چرا وقتی اولین قطرات روغن از ریلیف ساده ای که در شیر ریلیف پیلوت دار وجود داره عبور میکنه در دوطرف پیستون موجود در شیر اختلاف فشار ایجاد میشه؟؟لطفا اگه رابطه ریاضی هم داره بفرمایید

با سلام
همانطور که در فیلم ها نیز اعلام شده است وقتی اولین قطرات از رلیف بخش pilot stage تخلیه می گردد دیگر یک ظرف محبوس(محفظه بدون نشتی) نداریم و قانون پاسکال حاکم نیست و معادلات فشار طرفین لغزنده یا استکانی main stage تغییر میکند و حال باید افت فشار جریان عبوری از اوریفیس روی استکانی را مورد لحاظ قرار داد. در این حالت تحلیل از دیدگاه سیستم بسته به حجم کنترل تغییر میکند که معادلات ساده تبدیل به معادلات انتگرالی می شود و نیازمندی های خود را خواهد داشت که با مراجعه به کتب هیدرولیک پیشرفته قابل دسترس خواهد بود.

1 پسندیده