سوال از فصل چهارم آموزش EIP

سلام استاد

در بخش اول فصل 4 ، ابتدای ویدیو ، رنگ ولتاژ 230KV برای من قابل تشخیص نیست . قرمز ؟ صورتی ؟ بنفش ؟

قرمز