سطوح مختلفESD Level

سلام
مطابق باشکل پیوست شده منظور از ESD Level 0و ESD level 1چیست؟ چند تا Levelتعریف میشه؟ چرا این دو (ESD Level 0وESD Level1)بهم اتصال دارند؟
20221003_111445

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
این مربوط به LEVEL سیستم هست و اینکه به کجا باید ارسال شود و چه تاثیری در سیستم دارد بیشتر بحث سیستم و فرایند هست

1 پسندیده