سطح سنج های اولتراسونیک

مدل هایی تو بازار هست که این کار رو انجام میده

سطح سنج های اولترا سونیک دمای سیال رو هم اندازه‌گیری میکنه؟