ست پوینتsaftey valve

سلام
اگر در نقشه P&ID ست پوینت 10bar نوشته شده باشد و همچنین در این کیس 2bar هم بک پرشر داشته باشم آیا بدین معنا است که فشار ورودی باید 12 بار وارد شد تا ولو عمل کند؟ یا نه باید همان 10 بار وارد شود تا ولو عمل کند؟
آیا در نقشه های P&ID فشار بک پرشر را کنار سیفتی ولو مینویسند؟

خیر روی همان 10 بار عمل می کند. و بک پرشر در نقشه نوشته نمی شود و فقط در دیتاشیت آورده می شود