روشن کردن ترانسمیتر با مقاومت 250 اهم

مقاومت ۲۵۰ در مسیر سری قرار می گیره پس تفاوتی نخواهد داشت

سلام مهدس در بسته کاربردی که دیدم میخواستید به ترانسمیتر را روشن کنید مقاومت 250 اهم را به پایه منفی وصل کردیدولی وقتی میخواستید پوزیشنر زیمنس روشن کنید مقاومت 250 اهم رو به پایه مثبت وصل کردید لطفا یه توضیحی میدین