رنج فلومتر توسط وندور ، کمتر از Turn Down Ratio آن تجهیز در spec پروژه

رنج رو بايد چك كنين كه مقدار نرمال در محدوده اندازه گیری باشه ولی توجه کنین که محدود بودن ratio عملا باعث محدود بودن رنج میشه و بعضا امکان اندازه گیری کیس های مینیمم رو از ما سلب می کنه

1 پسندیده

اگر برای یک فلومتر، رنج ساخته شده توسط وندور ، کمتر از Turn Down Ratio آن تجهیز در spec پروژه باشد، رنج آن تجهیز مشکل دارد؟

1 پسندیده