راهکار سنجش دبی هوای فشرده بصورت پرتابل

برای سنجش دبی هوای فشرده بصورت پرتابل راهکاری وجود دارد ؟
مشخصات خط : یک خط 12 اینچ و دو خط 6 اینچ و دبی اعلام شده از طرف واحد سیالات بصورت حداقل و حداکثر می باشد ( 60,000 نرمال متر مکعب بر ساعت )
دبی اعلام شده مربوط به مجموع سه خط می باشد

استفاده از سنسور التراسونيك به صورت نصب clamp on بر مبناي time transit و به صورت 1 traverse
لطفا بخش مربوط به اولتراسونيك رو در فلو ببينين