دیکود کردن با آرم یا avr

سلام، من سوالتون رو متوجه نشدم.

برای اینکه کد یک ریموت را با استفاده از آرم و یا avr پیدا کنیم و اصطلاحا دیکود کنیم، روی لبه های بالارونده و پایین رونده اینتراپت قرار می دهیم، و اگر لبه بالارونده بود، منطق یک است و اگر لبه پایین رونده بود، منطق صفر است، البته هر شرکتی تفسیر متفاوتی دارد