دليل استفاده مقاومت ٢٥٠ اهم در كاليبره كردن

میزان ولتاژ بین ۱ تا ۵ ولت برای دستگاه هارت تعریف شده برای اینکه این میزان رو به ۴ تا ۲۰ میلی امپر تغییر داد مقاومت ۲۵۰ میزاریم
تقسیم کردن ۱ تا ۵ به ۲۵۰ و محاسبه جریان رو خودتون انجام بدین

دلیل استفاده از مقاومت 250اهم در هنگام کالیبره تجهیزات ابزاردقیق چیست ؟