خوردگی گالوانیک

@mohsen1986#4085
سلام و وقت بخیر
با استفاده از ایزولاتور میان دو صفحه فلنج این ایراد برطرف خواهد شد.

سلام دکتر جان
در بحث فلنج ها زمانی که از نوع Lap joint با
STOP End و جهت کاهش قیمت از فلنج کربن استیل استفاده میکنیم در تماس با لوله stainless خوردگی گالوانیک ایجاد میشه؟