خطر اتصال منیفولد به صورت thread

روی خط آب ورودی بویلر با فشار 48bar یک گیج فشار داریم.
اتصال منیفولد به صورت thread هست و بالطبع اتصال گیج نیز پیچی خواهد بود.
به خاطر فشار بالا این کانکشن خطرناک نیست؟

خیر مشکل نداره منیفلد های 3000 تا ۷۰ بار رو‌ راحت تحمل می کنن