جنس nut & bolt ترموول با توجه به خوردگی c. s

قطعا استنلس استیل با کربن استیل خوردگی ایجاد میکنه اما
واحد پایپینگ روی کربن استیل یک رنگ آمیزی ایجاد میکنه که از تماس مستقیم ترموول استنلس استیل و پروجکشن نازل کربن استیل جلوگیری میکنه.
البته رنگ آمیزی بایستی سالی یکبار فرضا مجددا انجام بگیرد
(این کار در دوره های تعمیر و نگه داری حتما چک میشه)

2 پسندیده

درود. روی پایپی که جنسش C. S هست یک ترموول نصب شده که جنسش S. S هست. با توجه به خوردگی C. S ، جنس NUT & BOLT که ترموول را به خط وصل می کند چه متریال باید باشد؟ تشکر

1 پسندیده