تلورانس ظرفیت خازن

سلام اختلاف خازن حدودا چقدر باید کمتر باشه از ظرفیت اصلی؟
مثلا الان یه خازن 560 فاراد دارم که با خازن سنج که میگیرم 443 این به نظرتون معمولیه
حدود 120 میکرو فاراد کمتر

جناب ادیب نژاد خازن های الکترولیتی مثبت منفی 20% تلرانس دارن
و این مقدار که شما فرمودید هم درست هست

2019-12-31/1577784795-610720-photo-56-at-16-05-2019-11-58-42-thumb.jpeg

سلام جناب ادیب نژاد
چه نوع خازنی هست؟

قطب دار بشکه ای