تفاوت رگولاتور ریلیف و شیر اطمینان

خیر امکان پذیر نیست زیرا شیر ایمنی تنظیم کننده فشار نیست و فقط ناگهان باز شده و اضافه فشار رو تخلیه می کند یعنی شما کنترلی روی میزان فشار نخواهید داشت

1 پسندیده

درود،رگولاتور در سیستم بلنکتینگ عمل تخلیه گاز تزریقی به مخزن رو زمانی که از حد مجاز بالاتر بره به عهده میگیره،شیر اطمینان یه تجهیز حفاظتی با عملکرد مشابه رگولاتوره،تفاوت این دو چیه و میشه بجای رگولاتور از شیر اطمینان تانک بلنکتینگ استفاده کرد؟