تفاوت رنج کالیبراسیون تجهیز و measuring range در پیشنهاد فنی سازنده

فشار ماکزیمم خط ۲۰۶ هستش، خب میشه در بازه ای که سازنده داده تجهیز رو کالیبره کرد، چرا مشکل پیش میاد؟

مشکل ایجاد میکنه.

ببخشید measuring span

میشه ولی باید چک کنین ببینین حداقل اسپن و کلا رنج تجهیز چقدر.

در مدرک دیتا شیت ترانسمیتر فشار رنج کالیبراسیون تجهیز بین 206-0 bar هستش, و در پیشنهاد فنی سازنده measuring range بین 500-50 بار هست؟ مشکلی ایجاد میکنه؟