تبدیل واحد

سلام دوست عزیز. برای تبدیل واحد ها در ابتدا باید واحد ها و اسامی اونها و وزن اونها رو بشناسیم.
جدول زیر واحد های با توان های مثبت است:
2021-06-09/1623268349-383386-screen-shot-2021-06-10-at-122115-am.png
یک نکته اینکه 10 به توان هر عدد، یعنی عدد 1 با همون تعداد 0 جلوش. مثلا 10 به توان 1 میشه 10 و 10 به توان 2 میشه 100 و 10 به توان 3 میشه 1000
حالا برای تبدیل هرکدوم از این واحد ها به واحد اصلی، ضریب یکا رو در عدد ضرب میکنیم و به عدد اصلی میرسیم. مثال:
۲ کیلومتر میشه چند متر؟
ضریب کیلو در جدول ۱۰ به توان ۳ هست پس میشه ۱۰۰۰ . این ضریب رو در عدد اصلی ضرب میکنیم. میشه ۲x۱۰۰۰ = ۲۰۰۰
پس ۲ کیلومتر میشه ۲۰۰۰ متر
مثال: ۳ مگا اهم میشه چند اهم؟
ضریب مگا میشه ۱۰۰۰۰۰۰، در ۳ ضرب میکنیم میشه ۳۰۰۰۰۰۰ اهم.

حالا برعکس چی؟ برای تبدیل عدد در یکای اصلی به عدد در یکای دیگر چه کنیم؟ برای عملیات برعکس، عدد رو تقسیم بر ضریب میکنیم.
مثال: ۲۰۰۰ آمپر چند کیلو آمپر هست؟
کیلو که میشه ۱۰۰۰ . ۲۰۰۰ رو تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم که میشه ۲
پس ۲۰۰۰ آمپر میشه ۲ کیلوآمپر

با کمی تمرین این مورد براتون جا میفته.
حالا برای واحد های کوچک چی؟ یعنی واحد هایی با توان های منفی؟
برای واحد های با توان منفی جدول زیر رو باید استفاده کنید:

2021-06-09/1623268847-6169-screen-shot-2021-06-10-at-123031-am.png
توجه کنید که ۱۰ به توان یک عدد منفی، یعنی به همون تعداد رقم اعشار. مثلا ۱۰ به توان -۱ میشه ۰.۱ و ۱۰ به توان -۲ میشه ۰.۰۱ و ۱۰ به توان -۳ میشه ۰.۰۰۱
حالا برای تبدیل دقیقا از همون روش قبلی استفاده میکنیم ولی ضرایب رو باید از جدول دوم استخراج کنیم.مثال:
۲ آمپر چند میلی آمپر هست؟
خب ضریب میلی میشه ۱۰ به توان -۳ که میشه ۰.۰۰۱ . برای تبدیل عدد در یکای اصلی به یکای دیگر تقسیم میکردیم. پس میشه ۲/۰.۰۰۱ که میشه ۲۰۰۰. پس ۲ آمپر میشه ۲۰۰۰ میلی آمپر
مثال: ۵۰۰۰۰۰۰ میکروفاراد برابر چند فاراد هست؟ ایندفعه از یکای میکرو میخوایم بریم به یکای اصلی. پس ضرب می کنیم. ضریب میکرو هست ۱۰ به توان -۶ یعنی ۰.۰۰۰۰۰۱ . ۵۰۰۰۰۰۰ رو ضرل در ۰.۰۰۰۰۰۱ میکنیم که میشه ۵ . پس جواب میشه ۵ فاراد

پس یادمون باشه که برای رفتن از یکای اصلی به یکای فرعی، عدد رو تقسیم بر ضریب میکنیم و برای رفتن از یکای فرعی به یکای اصلی، عدد رو رو ضرب در ضریب میکنیم.

در مواردی ممکنه شما بخواید از یک یکای فرعی به یک یکای فرعی دیگر تبدیل کنید. یعنی مثلا از جدول دوم به جدول اول. برای اینکار اول به یکای اصلی تبدیل کنید و از اونجا به یکای فرعی دوم تبدیل کنید. یعنی در دو مرحله تبدیل کنید. مثلا برای تبدیل کیلوگرم به میلی گرم، اول کیلوگرم رو به گرم و سپس گرم رو به میلی گرم تبدیل کنید.
مثال: ۲کیلوگرم چند میلی گرم هست؟
۲ کیلوگرم میشه ۲۰۰۰ گرم و ۲۰۰۰ گرم میلی ۲۰۰۰/۰.۰۰۱ که میشه ۲۰۰۰۰۰۰ میلی گرم.

میشه در مورد تبدیل واحدها یکم بیشتر توضیح بدین مثلا آمپر به میلی آمپر ولت به میلی ولت یا تو مقاومتها و همچنین خازنها باز به طور مثال طریقه نوشتن یک هزارم آمپر و تبدیل اون به واحدهای دیگه اصلا متوجه نمیشم اگر براتون مقدور راهنمایی بفرمایید ممنون