تاثیر هواگیری ترانسمیتر فشار در کالیبراسیون

در صورتی که ترانسمیتر فشار، هوا گیری نشود اولا ترانسمیتر در اندازه گیری دچار خطا میشه یا نه؟؟
و ثانیا اگر دچار خطا میشه، مقدار این خطا چند درصد از رنج کل کالیبره هستش؟

بله دچار خطا میشه
مقدارش مشخص نیست چون وابسته به میزان هوایی است که پشت کپسول pack می شود