اینتراپت در AVR و برنامه نویسی

سلام، flag ها در رجیستر GIFR بعد از اجرای interrupt routine خود به خود clear میشن و انجام این کار توسط ما توی آموزش جنبه آموزشی داشته که با این رجیستر کار کرده باشیم. توی آموزش ها در مورد اینکه این flag ها خود به خود پاک میشن هم توضیح داده شده.

سلام مهندس
فلسفه (GIFR |=( 1<<7 که اخر اینتراپت مینوشتیم چی بود؟با حالتی که این خط کد کامنت شده بود هیج تفاوتی احساس نکردم.خب خود میکرو وقتی اینتراپت انجام شد کلیر میکرد این بیت رجیستر رو