انتخاب فلو ترانسمیتر مناسب

برا اندازه گیری فلوی خطوطی که جریان به صورت ثقلی در آن جاری است و تحت فشار هیچ پمپی نیست و احتمال اینکه خط کامل پر نباشه چه نوع ترانسمیتری رو پیشنهاد میدید؟
یک مدل magnetic for partially pipeline وجود داره میخواستم ببینم تیپ دیگه چی پیشنهاد میشه همچنین اگر کانال رو باز باشه به چه نحوی میشه فلو رو اندازه گرفت؟

کانال روباز من نظرم روی تارگت میتر هست
برای اون خطوط من نظرم ورتکس هست از نوعی که cross section ان reduce شده باشد مثلا یک اینچی