انتخاب تپ فلنجی برای خط 24 اینچ با سیال آب

بله مشکل ساز میشه چون تو این سایر حتما سیالاتون متلاطم هست فرمول عدد رینولدز رو در نظر بگیرین در صورت کسر ، قطر داخلی لوله هست که ۲۴ اینچ خیلی زیاده توصیه من این هست که حتما از لوله ها تپ بگیرین

اگر برای یک خط 24 اینچ با سیال آب نوع تپ رو فلنجی بگیریم مشکلی پیش میاد؟