الزامات بازرسی، تنظیم و تست شیرهای PVRV مخازن ذخیره

شیرهای PVRV (مخفف Pressure and Vacuum Relief Valve) یا شیرهای اطمینان فشار و خلاء، جزء مهمی از سیستم‌های ایمنی مخازن ذخیره‌سازی، به خصوص مخازنی که حاوی سیالات قابل اشتعال یا خطرناک هستند، به شمار می‌روند. وظیفه اصلی این شیرها، حفظ فشار و خلاء داخل مخزن در محدوده ایمن در طول عملیات عادی و شرایط غیر طبیعی است.

الزامات بازرسی، تنظیم و تست شیرهای PVRV مخازن ذخیره بر اساس تقاطع ضربدری استانداردهای زیر:

  • ISO 28300
  • API 576
  • API Pub 2521
  • API 2000

در شرکت نیرو صنعت بوشهر واقع در بیدخون عسلویه انجام شده است و شامل موارد زیر است:

  • معرفی اجزا مطابق استاندارد
  • الزامات بازرسی
  • نحوه تعیین فشار تنظیمی برای ولوهای فاقد مشخصات
  • نحوه تست عملکردی
  • انجام تست نشتی در 75 درصد مطابق استاندارد
  • میزان نشتی مجاز و راهکار جایگزین اندازه گیری نشتی
1 پسندیده